Trang chủ
Thông tin công ty
Dịch vụ
Thống kê
Cổ đông
Trung tâm thông tin
Khách hàng
Liên hệ
   
  
Thông tin không vận đơn
Thông tin không vận đơn
Đại lý
Đại lý
Đăng nhập
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCSC thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
SCSC nằm trong TOP 50 Công ty Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam 2019
Thông Báo Đăng ký làm thủ tục trước và đóng phí khi đến nhận hàng (Áp dụng từ 01-06-2020)
          -Báo cáo thường niên 201917/03/2020
-Báo cáo thường niên 201820/03/2019
-Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn đính chính thông tin Báo cáo thường niên 201728/03/2018
-Báo cáo thường niên 201714/03/2018
-Báo cáo thường niên 201523/03/2016
-Báo cáo thường niên 201406/03/2015
-Báo cáo thường niên năm 201326/05/2014
-Báo cáo thường niên 201227/08/2013