Trang chủ
Thông tin công ty
Dịch vụ
Thống kê
Cổ đông
Trung tâm thông tin
Khách hàng
Liên hệ
   
  
Thông tin không vận đơn
Thông tin không vận đơn
Đại lý
Đại lý
Đăng nhập
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo nghỉ Tết Dương Lịch 2021
Thông báo Hướng dẫn cấp phát thẻ kiểm soát an ninh SCSC năm 2021-2022
SCSC thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
          -Báo cáo thường niên 201917/03/2020
-Báo cáo thường niên 201820/03/2019
-Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn đính chính thông tin Báo cáo thường niên 201728/03/2018
-Báo cáo thường niên 201714/03/2018
-Báo cáo thường niên 201631/03/2017
-Báo cáo thường niên 201406/03/2015
-Báo cáo thường niên năm 201326/05/2014
-Báo cáo thường niên 201227/08/2013