Trang chủ
Thông tin công ty
Dịch vụ
Thống kê
Cổ đông
Trung tâm thông tin
Khách hàng
Liên hệ
   
  
Thông tin không vận đơn
Thông tin không vận đơn
Đại lý
Đại lý
Đăng nhập
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương
Thông báo Lịch nghỉ Tết Canh Tí 2020
Thông báo lịch nghỉ tết dương lịch 2020
          -Giấy Ủy Quyền nhận hàng của đại lý - BM/KTHH/0909/01/2012
-Giấy Ủy Quyền nhận hàng dài hạn - BM/KTHH/1009/01/2012
-Giấy Ủy Quyền nhận hàng theo từng lô - BM/KTHH/1109/01/2012