Trang chủ
Thông tin công ty
Dịch vụ
Thống kê
Cổ đông
Trung tâm thông tin
Khách hàng
Liên hệ
       Skip Navigation LinksTrang chủ > Liên hệ > Phòng ban
  
Thông tin không vận đơn
Thông tin không vận đơn
Đại lý
Đại lý
Đăng nhập
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử (Áp dụng từ 01/11/2019)
Thông cáo - SCSC đã đạt được chứng chỉ IATA CEIV-Pharma
Thông báo việc cấp phát thể ANHK năm 2019-2020
       Phòng ban   

Địa chỉ văn phòng và nhà ga:
30 Phan Thúc Duyện – Phường 04 – Quận Tân Bình TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam  
Điện thoại: (84-28) 3997 6930
Fax: (84-28) 3997 6840
Email: operation@scsc.vn 

Số Tài khoản: 59302249 - Ngân hàng Thương Mại CP. Á Châu (ACB) – Sở Giao dịch
Mã số Thuế: 0305654014

 
Phòng ban/Họ tên Chức vụ Điện thoại Email
    Ban Giám Đốc
Ông Nguyễn Quốc Khánh Tổng giám đốc (84) 903 92 3663 khanhnq@scsc.vn
Ông Nguyễn Thái Sơn
Phó tổng giám đốc kiêm trưởng phòng khai thác (84) 909 93 3500 sonnt@scsc.vn
Ông Tô Hiến Phượng
Phó tổng giám đốc kiêm trưởng phòng kỹ thuật (84) 903 80 5252 phuongth@scsc.vn
Ông Lê Xuân Lộc Kế toán trưởng (84) 903 83 5689 loclx@scsc.vn
Phòng Khai thác
Ông Trần Triệu Quang Trưởng phòng (84) 903 00 0015 quangtt@scsc.vn
Ông Ngô Trịnh Kiến Khiêm Phó phòng (84) 903 83 4246 khiemntk@scsc.vn
Ông Mai Hữu Duy Thức Phó phòng (84) 903 90 3557 thucmhd@scsc.vn
Phòng Tiếp vận
Ông Huỳnh Hữu Hiền Phó phòng (84) 909 13 5315 hienhh@scsc.vn
Phòng An ninh an toàn
Ông Trần Linh Phong Trưởng phòng (84) 903 71 6282 phongtl@scsc.vn
Ông Huỳnh Quang Vinh Đội trưởng An ninh (84) 933 61 1388 vinhhq@scsc.vn
Phòng Đào tạo và Quy chuẩn
Ông Nhiêu Triều Nam Trưởng phòng (84) 903 99 2203 namnt@scsc.vn
Ông Nguyễn Trung Kiên Phó phòng (84) 169 69 02558 kiennt@scsc.vn
Phòng Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng
Ông Lê Quang Thanh Trưởng phòng Kinh doanh (84) 908 33 6955 thanhlq@scsc.vn
Phòng Tổng hợp
Ông Phạm Quang Hải Trưởng phòng (84) 913 92 3136 haipq@scsc.vn
Bà Trần Thị Thúy Quỳnh Phó phòng (phụ trách Nhân sự) (84) 982 26 0573 quynhttt@scsc.vn
Bà Nguyễn Huỳnh Quyên Phó phòng (phụ trách Hành chính) (84) 948 13 12 12 quyennh@scsc.vn
Mr. Duong Duy Minh Phó phòng (phụ trách CNTT) (84) 938 918 940 minhdd@scsc.vn
Bà Lê Thùy Dung BP Quản lý tòa nhà (84) 166 26 08 088 dunglt1@scsc.vn
    Phòng Kỹ thuật
Ông Nguyễn Duy Châu Phó phòng – Quản lý hệ thống cơ điện (84) 903 86 4625 chaund@scsc.vn
Ông Nguyễn Hoành Hải Trưởng phòng Quản lý thiết bị (84) 919 22 1188 hainh@scsc.vn